Jak se píše r s háčkem (Ř) na klávesnici - Jsem copywriter. Kdo je víc? (2024)

Speciální znaky

0 komentářů

 • er s háčkem
 • háčky na klávesnici
 • jak na klavesnici napsat velké ř
 • jak napsat ř na klávesnici chromebooku
 • jak napsat r s háčkem
 • jak psát ř
 • jak se píše ř
 • jak se pise r s háčkem
 • jak se píše velké ř
 • jak se píše velké ř na klavesnici
 • psaní ř
 • ř na klávesnici
 • ř přes háček
 • r s háčkem
 • r s háčkem na klávesnici
 • velké r s hackem

Ptáte se, jak psát písmena s háčkem na klávesnici? V dnešní době se bez této znalosti neobejdete, pokud budete co*koliv psát na počítači. Diakritika je totiž v textu základ. Konkrétně se pojďme podívat na psaní písmena Ř.

Jak napsat r s háčkem

Nejjednodušší a zároveň nejpoužívanější způsob psaní tohoto písmena je stisknutí klávesy v horní části klávesnice. Pokud se blíže podíváte, tak zjistíte, že u čísla 5 je nakreslené ř. Tuto klávesu tedy stačí stisknout a máte hotovo. V případě, že chcete napsat velké Č, stačí před stisknutím zmiňované klávesy zapnout Caps Lock, který pak nezapomeňte vypnout – jinak byste dál psali kapitálkami.

Už jste četli? 14 dní v trapu 🙂

Ptala se mě jedna dívka, co si myslím o vztazích. Odpověděl jsem: – „Vztahy jsou jako chemické reakce. Některé látky se spolu nesloučí vůbec, jiné v minutě explodují a molekuly dalších okolo sebe tančí a prolínají se dlouhý čas. Pokud však už nějaká reakce začne, výsledkem je vždy substance nová, žádná látka z ní nevyjde...

Jak se píše ř přes háček

Druhou variantou, jak napsat r s háčkem, je stisknutí klávesy Shift a háčku. Klávesu s háčkem najdete vedle klávesy Backspace (Delete) a je zde nakresleno dále také plus a rovná se. Poté vše pusťe a pouze stiskněte požadované písmeno, v našem případě r, které se napíše s háčkem.

Pokud chcete napsat velké Č, musíte před stisknutím požadovaného písmena zapnout Caps Lock nebo znovu podržet Shift.

Pokud vás zajímá, jak psát další speciální znaky nebo písmena s háčkem, návod najdete zde.

Napsat komentář

Ostatní uživatelé také četli:

E-shop x eshop

Nakupování online je stále populárnější a my se proto častěji setkáváme spojmem e-shop. E-shop je výraz převzatý zangličtiny a do češtiny ho překládáme jako elektronický nebo internetový obchod. Protože se jedná o slovo přejaté, zachovalo si i svůj původní pravopis a jedinou přípustnou variantou je ta se spojovníkem, tedy e-shop. Někdy se setkáváme i snesprávnou...

Poloostrov x polostrov

Pevnina obklopená mořem ze všech stran se nazývá ostrov. Pokud je pevnina obklopená mořem pouze ze tří stran, pak mluvíme o poloostrovu. Výraz poloostrov je složeninou slov poloviční a ostrov. Spojíme-li „polo“ a „ostrov“, dostaneme poloostrov sdvěma „o“. Někdy se setkáme sverzí polostrov sjedním „o“, ale ta je zcela špatná. Příklady SPRÁVNÉHO použití slova poloostrov:...

Kdy se slaví Světový den toalet?

Přesně tak. Existuje mezinárodní den hoven. Tedy ne úplně hoven – nazývá se to více akademicky jako Světový den toalet. Slaví se 19. 11., což je den, kdy má svátek Luboš, Liboslav, Luboslav. Kdy seslaví Světový den toalet? Mezinárodní den proti dietám se slaví se vždydevatenáctého listopadu (19.11.). Význam Světového dne toalet Tento významný den...

Hašení x hasení

Tenhle výraz vás může při psaní docela nachytat. Ale nenechte se mýlit, správný tvar je pouze hašení s „š“. A to i přesto, že se jedná o podstatné jméno odvozené ze slovesa hasit, kde žádné „š“ není. Hašení se používá nejen vsouvislosti spožáry a hořením, ale také svápnem – hašení vápna vtakovém případě znamená přeměnuoxidu...

Jak psát d, t, n s háčkem (ď, ť, ň) na klávesnici

Zajímá vás, jak se píše d, t nebo n s háčkem? Způsob jak napsat jakékoliv písmeno s háčkem je pro všechny písmena stejný. V běžné komunikaci se bez této znalosti neobejdete, a proto jsem se rozhodl vám to přehledně vysvětlit. Jak se píše háček se píše pomocí klávesy Shift Podržte klávesu Shift + stiskněte klávesu,...

Navenek x na venek

Opět velice záludné slovíčko, které dělá lidem problémy. Není se čemu divit. Ale spolu si sním hravě poradíme! Pravopisně správně je pouze navenek! Proč tomu tak je? Jedná se o takzvanou spřežku. Předložka „na“ a výraz „venek“ se tak dlouho používaly vedle sebe, až došlo kjejich spojení vjedno jediné slovo -> navenek! Navenek je příslovce,...

Fix x fixa x fixka

Mezi psacími potřebami najedeme i jednu, jejíž název nám může pěkně zavařit. Jedná se o fix, který známe také jako fixu nebo fixku. Ale který ztěchto názvů je správný? Pouze ten první, tedy fix vrodě mužském. Fixa vženském rodě se používá celkem často, takže se do Slovníku spisovné češtiny nejspíše dostane, zatím tam však není....

Diktát x dyktát x dicktát

Proč se nepíše dyktát? Odpověď je jednoduchá. Slovo diktát pochází zlatinského výrazu dictatum. Během let došlo kpočeštění, takže se už nepíše „c“ uprostřed slova, ale písmeno „i“ bylo uvnitř výrazu zachováno. Pravopisně správně je pouze diktát! Výraz diktát je možné normálně skloňovat podle vzoru hrad. Na závěr ještě vysvětlíme význam. Diktát může označovat rozkaz a...

Michal Šmída: Projekt Twisto je o budování technologie a super produktu, který pomáhá více lidem pohodlně nakupovat online

Objednáte si zboží jedním kliknutím v e-shopu. Všechno si doma pěkně vyzkoušíte. Máte-li z nákupu radost, do 14 dní ho zaplatíte. Tak přesně na tato slova láka uživatele ještě stále dosti mladá služba Twisto Payments, za kterou stojí mimo Michala Šmídy také spoluzakladatelé společností abdoc a Source. Ahoj Michale, zkus prosím na úvod představit celý...

Budget

Budget, neboli prachy, které je možné rozfofrovat. Aby to nebylo špatně pochopeno, napíšeme to tedy správně bez emocí, tak jak se sluší a patří ve výkladových slovnících. Budget = rozpočet kampaně. Vidíte, zní to trochu suše, proto jsme se pokusili udělat vtípek. Snad nám to nebudete mít za zlé. Každopádně. Při stanovení rozpočtu kampaně je...

Načíst dalších 10 článků Jak se píše r s háčkem (Ř) na klávesnici - Jsem copywriter. Kdo je víc? (3)

Search

  Kategorie

 • Všechny články (1840)
 • BOZP (6)
 • Čeština - gramatika, pravopis (979)
 • GDPR, ochrana osobních údajů, cookie policy (13)
 • Google Analytics (5)
 • Internetový marketing (109)
 • Kdy a kdo mě nasral? (4)
 • Komunikace (22)
 • Lekce PR (8)
 • Marketing (159)
 • Nová zelená úsporám (6)
 • Novinky (3)
 • O mužích (30)
 • O ženách (33)
 • Podnikání (53)
 • Podnikání a firmy (155)
 • Podnikání na internetu (51)
 • Práce ve firmě (10)
 • Příručka marketéra (80)
 • Psychologie (44)
 • Rozhovory (117)
 • Různé (84)
 • Slovník pojmů (240)
 • Speciální znaky (59)
 • Svátky, výročí a významné dny (410)
 • Tvorba textů (26)
 • Účetnictví (1)
 • Vztahy (26)
 • Zajímavosti (7)
 • Zdraví (23)

Zobrazit všechny komentáře

Nejčtenější články

 • Ježdění x jezdění(158870) přečtení
 • Ježíšek x ježíšek(101940) přečtení
 • Jak se vyrovnat s rozchodem snadno a rychle?(81934) přečtení
 • NFT – co to je a proč byste si jej měli koupit?(63778) přečtení
 • Zájmeno jež, jenž, již, jíž – skloňování(46847) přečtení
 • Nejčastěji špatně používaná slova v češtině(45448) přečtení
 • Shodit x zhodit x schodit(45230) přečtení
 • Rozumět x rozumnět(44742) přečtení
 • Kouzlo nedostupnosti: Méně je někdy více – 1. část(40817) přečtení
 • Nevěra – proč k ní dochází a jak se s ní vyrovnat?(25844) přečtení

Jak se píše r s háčkem (Ř) na klávesnici - Jsem copywriter. Kdo je víc? (4) Načíst dalších 10 článků

Jak se píše r s háčkem (Ř) na klávesnici - Jsem copywriter. Kdo je víc? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duncan Muller

Last Updated:

Views: 5368

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duncan Muller

Birthday: 1997-01-13

Address: Apt. 505 914 Phillip Crossroad, O'Konborough, NV 62411

Phone: +8555305800947

Job: Construction Agent

Hobby: Shopping, Table tennis, Snowboarding, Rafting, Motor sports, Homebrewing, Taxidermy

Introduction: My name is Duncan Muller, I am a enchanting, good, gentle, modern, tasty, nice, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.