Jak psát d, t, n s háčkem (ď, ť, ň) na klávesnici (2024)

Zajímá vás, jak se píše d, t nebo n s háčkem? Způsob jak napsat jakékoliv písmeno s háčkem je pro všechny písmena stejný. V běžné komunikaci se bez této znalosti neobejdete, a proto jsem se rozhodl vám to přehledně vysvětlit.

Jak se píše háček se píše pomocí klávesy Shift

Podržte klávesu Shift + stiskněte klávesu, na které vidíte nakreslené = a +. Nachází se vpravo nahoře v analfabetické části klávesnice. Někdy je na ní nakreslený i háček a čárka. Tím dáte počítači signál, že příští písmeno má napsat s háčkem. Pak už stačí jen stisknout klávesu s požadovaným písmenem.

Jak psát d, t, n s háčkem (ď, ť, ň) na klávesnici (1)

Musíte si však vždy zkontrolovat, zda máte klávesnici přepnutou do českého jazyka. Toho docílíte současným stisknutím kláves levý Alt + Shift.V pravém dolním rohu obrazovky, byste pak měli vidět zkratku CS.

Pokud vás zajímá, jak psát další speciální znaky, najdete je na přiloženém odkazu.

Source : Krcmic.cz

 • n s hackem
 • jak se píše n s háčkem
 • jak psát n s háčkem
 • t s háčkem
 • jak se píše t s háčkem
 • d s háčkem
 • jak se píše d s háčkem
 • jak se píše odkud nebo odkud s t nebo s d ?
 • jak se píše háček nad t na počítači
 • jak se píše ť
 • jak se píše ď
 • jak se píše ň
 • hacek nad n
 • hacek nad d
 • hacek nad t
 • háček nad písmenem na pc
 • jak udělat háček nad písmenem
 • háček nad písmenem
 • jak napsat nad slovem na klávesnici háček
 • jak napsat háček nad n
 • jak napsat háček nad písmenem na pc
 • háčky na pc
 • háček na pc
 • jak se píše háček
 • pc psaní čárek háčků
 • psaní háčků na pc
 • jak psát na notebook n s háčkem
 • jak se píše t s háčkem na notebooku
 • psaní hacku na notebooku
 • jak hackovat na notebooku
 • jak psát d s háčkem
 • jak psát t s háčkem

V současné době máme kolem 2787 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

 • Kalkulačky, převodníky, konvertory, vzorečky a užitečné nástroje zdarma
 • Časová pásma/výpočet času/online kalendáře
 • Převody jednotek - kalkulačky, vzorečky a výpočty
 • Vývoj webů (HTML,CSS,JS, PHP), webdesign a webové nástroje
 • Elektrické symboly, výpočet elektřiny, el. obvodů a komponent
 • Matematika
 • Užitečné nástroje pro každodenní použití
 • Úprava a editace textu
 • Nástroje pro práci s PDF soubory
 • Programování a kodování
 • Ekologie
 • Další užitečný obsah a nástroje
 • Stažení videa a obrázků ze sociálních sítí
 • Marketingové nástroje
 • Nástroje pro moje PC / počítač
 • Čeština, gramatika
 • E-Sport
 • Všechny články
 • Úvod
 • Slovník pojmů
 • Svátky, výročí a významné dny
 • Speciální znaky
 • Podnikání a firmy
 • Zdraví
 • Příručka marketéra
 • Kdo má kdy svátek
 • _ Jak napsat podtržítko na klávesnici
 • ; Jak napsat středník na klávesnici
 • ? Jak napsat otazník na klávesnici
 • „“ Jak napsat uvozovky na Macbooku
 • (Jak napsat kulatou závorku na klávesnici)
 • { } Jak napsat složenou závorku na klávesnici
 • § Jak napsat paragraf na klávesnici
 • @ Jak napsat zavináč na klávesnici?
 • @ Jak napsat zavináč na Macbooku
 • * Jak se píše hvězdička na klávesnici
 • * Jak se píše hvězdička na Macbooku
 • / Jak napsat lomítko na klávesnici
 • # Jak napsat hashtag / mřížku na klávesnici
 • # Jak napsat hashtag na Macbooku
 • % Jak se píšou procenta na klávesnici
 • ↑ ↓ → ←Jak napsat na klávesnici šipku
 • + Jak napsat křížek na Macbooku
 • + Jak se píše na klávesnici křížek
 • ÷ Jak se píše děleno na klávesnici
 • × Jak napsat krát na klávesnici
 • < > Jak napsat špičaté závorky na klávesnici
 • = Jak udělat rovná se na klávesnici
 • | Jak napsat na klávesnici svislou čáru – svislá čára na počítačové klávesnici (pipe nebo svislítko)
 • $ Jak napsat na klávesnici dolar?
 • $ Jak se píše dolar na Macbooku
 • € Jak napsat na klávesnici euro?
 • ² Jak se píše na druhou na klávesnici
 • Jak napsat apostrof na klávesnici ’
 • Jak napsat na klávesnici stupně Celsia °
 • Jak napsat ostré s (ß) na klávesnici
 • Jak napsat přehlasované a na klávesnici
 • Jak napsat přehlasované o na klávesnici
 • Jak napsat přehlasované u na klávesnici
 • Jak napsat Ú s čárkou a Ů s kroužkem na klávesnici
 • Jak napsat znak copyright © na klávesnici
 • Jak psát d, t, n s háčkem (ď, ť, ň) na klávesnici
 • Jak psát písmena s háčkem na klávesnici
 • Jak psát smajlíky a emoji
 • Jak psát speciální znaky na Macbooku
 • Jak se píše a s čárkou (Á) na klávesnici
 • Jak se píše c s háčkem (Č) na klávesnici
 • Jak se píše É s čárkou a Ě s háčkem na klávesnici
 • Jak se píše hranatá závorka na klávesnici [ ]
 • Jak se píše r s háčkem (Ř) na klávesnici
 • Jak se píše s s háčkem (Š) na klávesnici
 • Jak se píše ypsilon s čárkou (Ý) na klávesnici
 • Jak se píše z s háčkem (Ž) na klávesnici
 • Jak udělat print screen obrazovky
 • Klávesové zkratky na klávesnici
 • Klávesové zkratky pro Macbook
 • Lyknavý x liknavý
 • Ø Jak napsat průměr na klávesnici
 • Smajlíci a emoji

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)

Našli jste nějakou chybu ? Dej nám vědět !

Obdrželi jsme vaši zprávu, velmi brzy vás budeme kontaktovat.

Jejda! Něco se pokazilo, obnovte stránku a zkuste to znovu.

Jak psát d, t, n s háčkem (ď, ť, ň) na klávesnici (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated:

Views: 5358

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.